Een economisch succesvol functionerende binnenstad.

Binnenstadsmanagement is een tweepartijenconvenant tussen enerzijds de Groningen City Club en anderzijds de Gemeente Groningen.

De overeenkomst is op 25 september 1996 gesloten en op 26 februari 2002 opnieuw bevestigd.

Doelstelling is te komen tot een economisch succesvol functionerende binnenstad door gezamenlijk projecten uit te voeren die deze economische positie versterken. Hiervoor wordt jaarlijks een Jaarprogramma opgesteld en per project een projectorganisatie.

Hieronder het Jaarprogramma Binnenstadsmanagement 2013.