Bijeenkomst Groningen Samen Veilig groot succes

‘Een groot succes’, noemt projectcoördinator Erwin Mulder van het Servicepunt Detailhandel Groningen de bijeenkomst ‘Groningen Samen Veilig’ in Hanzeplaza.

fietsersDe bijeenkomst, die eind oktober plaats vond, was met zo’n honderd bezoekers druk bezocht. Het publiek, dat bestond uit ondernemers en medewerkers werkzaam in de detailhandel en horeca werd verwelkomd door wethouder Joost van Keulen. Daarna konden deelnemers meedoen aan de gratis workshops op het gebied van veiligheid.

Hoe ga je bijvoorbeeld met agressieve klanten om? Wat doe je als je wordt overvallen? Daarover werden deelnemers bijgepraat door acteur Wobbe Zwart en trainer Riks Ytsma. De twee kwamen met handige tips. Tijdens de workshop ‘Van aangifte tot strafbepaling in zeven dagen’ introduceerde Jan Hoekman, officier van justitie , de zogenoemde ZSM-methode. ZSM staat voor: Zorgvuldig, Snel en op Maat en is een relatief nieuwe werkwijze van de politie, het Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp en andere ketenpartners. Doel van de methode is om elk ‘klein’ misdrijf binnen zeven dagen op te lossen door alle verschillende partijen in één ruimte te plaatsen.

Ex-crimineel Theo Korsten heeft van zijn verleden zijn werk gemaakt door ondernemers voor te lichten over hoe ze hun winkel zo veilig mogelijk kunnen maken. Met een workshop liet hij onder andere zien dat voorbereide criminelen altijd op zoek gaan naar de zwakke plek van een winkel. Inbraken worden ook vaak met z’n tweeën uitgevoerd, vertelde Korsten. De ondernemers luisterden aandachtig naar zijn verhalen.


Ondernemers van de Zwanestraat en Oosterstaat kregen een terugkoppeling van een zogenaamde shoplifter die gestolen goederen op tafel legde. Hij had de producten meegenomen tijdens een Secret Winkelscan om zo te kijken hoe veilig de ondernemingen uit de twee straten waren. De resultaten waren verbluffend. Retail Reality heeft naar aanleiding van de bezoeken een document opgesteld met praktische tips voor de deelnemende ‘bestolen’ ondernemers.

Ook de workshop ‘Instrumenten voor een veilige winkel’, ging in op de veiligheid voor winkeliers. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie Veiligheid legde uit hoe je als ondernemer gemakkelijk je eigen winkel veilig kan maken. Mulder kon aan het einde van de avond terugkijken op een nuttige bijeenkomst. ‘Deze bijeenkomst vormde het sluitstuk van de Oktober Veiligheidsmaand, waarin een reeks van activiteiten heeft plaatsgevonden. We zijn erg tevreden over de deelname van de diverse ondernemers.’


‘Groningen Samen Veilig’ is tot stand gekomen met hulp van de Gemeente Groningen, GCC, VBGW, VBNO, VBZO, MKB Nederland Noord, CCV, Het Fonds Ondernemend Groningen, Politie, Brandweer, Openbaar Ministerie en Retail Reality.