Toegankelijke stad Actieplan

Actieplan om de stad voor iedereen toegankelijker te maken

Gemeente kiest voor Toegankelijke Stad

 In het nieuwe Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2021 presenteert de gemeente verschillende maatregelen om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat hierbij om een brede aanpak die voortkomt uit het initiatiefvoorstel “Toegankelijkheid under construction” van de raad en de de motie “Handen en Voeten aan VN-verdrag”.

Het actieplan is gericht op de volgende thema’s: informatie en communicatie, voorzieningen, vergunningen, inrichting van de stad, ondernemers, werk en onderwijs. Toegankelijkheid is een belangrijk aandachtspunt om iedereen mee te kunnen laten doen in de stad. De gemeente werkt op dit thema samen met belangenorganisaties van mensen met een handicap, partners en Stadadviseert.

Bewustwordingscampagne voor ondernemers

Toegankelijkheid is al een thema bij de Groninger City Club (GCC). Zo biedt het GCC drempelhulp aan voor de eerste 100 bedrijven. Gemeente en GCC zijn in gesprek om Toegankelijkheid nog meer onder aandacht te brengen. Gedacht wordt aan het gebruik maken van ambassadeurs en inzet van ervaringsdeskundigen. Quick Wins zijn behalve  terrassen en reclameborden, te vinden in het openbaar stellen en bekend maken van voorhanden zijnde gehandicaptentoiletten, aanschaffen van drempelhulpen en promoten van ondernemers die hoog scoren op Toegankelijkheid, omdat ze letterlijk ruimte bieden voor mensen met een visuele en / of auditieve beperking en Anders Mobielen. We geloven meer in dergelijke Quick Wins dan in een inventarisatie toegankelijke horecapanden en winkels met streefpercentage over vijf jaar, aangezien dit vooral een top down actie betreft. Genoemde Quick Wins hoeven niet bij voorbaat in een convenant gegoten te worden. Er zijn reguliere overleggen tussen gemeente en ondernemers waar knelpunten t.a.v. Toegankelijkheid geadresseerd kunnen worden.

Bekijk hier het volledige actieplan!