Gronings model voor ‘blurring’

Ondernemers en GCC werken aan eigen Gronings model voor ‘blurring’


Groningse ondernemers en vertegenwoordigers van de GCC zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een Gronings model voor ‘blurring’. Blurring is een begrip waarmee wordt aangegeven dat er vanuit een pand verschillende soorten detailhandel en/of horeca worden gecombineerd.

Een eerste brainstormsessie heeft plaatsgevonden op 4 juli jongstleden, waarbij in totaal 29 mensen aanwezig waren. Vanuit Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de GCC waren verschillende ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan deze brainstormsessie, waarbij de organisatoren graag input wilden verzamelen vanuit de eindgebruikers over het onderwerp ‘blurring’. Van daaruit wil men dan in samenspraak met de gemeente Groningen komen tot een ‘Gronings model’.

Een tweede vervolgsessie, met een kleiner comité, staat gepland voor begin september om enkele zaken nog meer duidelijk te krijgen/maken. “Daarna hopen we ook met een mogelijke variant voor het Groningse model te kunnen komen”, vertelt Erwin Mulder van het Servicepunt Detailhandel.

Een en ander komt voort uit een landelijke pilot rondom ‘blurring’ en de deelname van de Gemeente Groningen aan een pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarvan hebben GCC, KHN en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) allen gezegd dat ze niet wilden meewerken, vanwege de vele processen en negatieve aandacht die er nu is rond deze pilot. Daarom we willen de gesprekspartners komen tot een Groningse variant.

“Wij vinden dat je binnen de regels moet ondernemen. Maar we zijn wel ondernemers en dus altijd op zoek naar wat mogelijk is om te zorgen voor een aantrekkelijk aanbod”, aldus een van de aanwezigen.