Economisch binnenstedelijk onderzoek

economisch onderzoek
economiel

In 2019 laat Gemeente Groningen een economisch binnenstedelijk onderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de binnenstad en haar bezoekers.


Onderdeel van dit onderzoek is een enquête-onderzoek onder de bezoekers aan de binnenstad. Het gaat zowel om mensen die de binnenstad om recreatieve redenen bezoeken als mensen die in de binnenstad wonen en/of werken. Verspreid over het hele jaar zullen daarom op verschillende locaties in de binnenstad enquêtes afgenomen worden door professionele enquêteurs van het veldwerkbureau Veldwerk Optimaal. Mocht u problemen signaleren ten aanzien van dit veldwerk dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente Groningen.

Voor de volledige planning van het veldwerk kunt u hier klikken.