Presentatie Vastgoedmonitor 2018

Economie

Op donderdag 24 mei jl. waren ongeveer 70 personen aanwezig bij de presentatie van de Vastgoedmonitor 2018, in MyOffice Groningen. Het gaat goed met de stad, vertelde Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken van Groningen in zijn openingswoord. Dat blijkt uit de positieve werkgelegenheidscijfers, de vastgoedcijfers en uit de groeiplannen voor de komende jaren. Die groei zorgt er voor, dat er naar verwachting circa 20.000 extra woningen en 15.000 extra werkplekken nodig zullen zijn. De omgevingsvisie -The Next City- beschrijft de ontwikkeling in de komende 20 jaar. De visie zal in september 2018 door de gemeenteraad behandeld worden.

Download hier de Vastgoedmonitor, de omgevingsvisie The Next City en de presentaties

Collega-wethouder Roeland van der Schaaf benadrukte, dat de verwachte groei één van de grootste opgaven van de komende jaren wordt. Groningen kiest ervoor om de groei primair op te vangen in de bestaande stad en dus geen grote nieuwbouwwijken aan te leggen. Hoewel er in Meerstad en De Held nog ruimte is om te bouwen willen we zoveel mogelijk groene ruimte rond de stad sparen. Dat betekent, dat uitbreiding vooral in de bestaande 'compacte stad' gerealiseerd zal worden: de Eemskanaalzone, de Oosterhamrikzone, het Stationsgebied en op het Europapark. Ook de nieuwe werkplekken worden daar gepland, waarbij wonen, werken, cultuur en horeca steeds meer gemengd zullen worden.

Erik de Jong, van Vinco Vastgoed presenteerde het onderzoek naar de kantorenmarkt en de bedrijfsruimtemarkt in Groningen. De cijfers lieten zien, dat we tevreden mogen zijn. Beide markten ontwikkelden zich in 2017 positief: de vraag nam toe en de leegstand en het beschikbare aanbod namen af. De transformatie van kantoorpanden in de binnenstad en het Stationsgebied hebben ervoor gezorgd, dat er daar weinig (vrije) kantoorruimte over is. Groningen heeft één van de laagste leegstandspercentages van Nederland, qua bedrijfsruimte.

Sander Akkerman van de gemeente Groningen nam het publiek mee de regio in. Marktanalyses van de stad Groningen en de regio Groningen-Assen laten zien, dat de economische groei zich steeds meer in de Stad zal concentreren. Kleine en middelgrote bedrijven zorgen daar met name voor groei, terwijl bedrijven met grotere ruimtebehoefte zich vooral regionaal oriënteren. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de omgevingsvisie The Next City. 
'Ik kijk terug op een inspirerende en geslaagde bijeenkomst', zo liet Joost van Keulen weten. Iedereen werd bedankt voor de aanwezigheid, inbreng en/of aandacht!