Samenwerking Detailhandel Horeca

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van GCC meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Groningen en Koninklijke Horeca Nederland over de mogelijkheden tot een verdergaande samenwerking tussen Detailhandel en Horeca ondernemers.

In eerste instantie vanuit een landelijke pilot die vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten was ingezet. Uiteindelijk hebben alle partijen echter moeten concluderen dat, oa. vanwege de jurisprudentie, deze vorm op dit moment niet de juiste is voor Groningen.
De wens om Detailhandel en Horeca meer te laten samenwerken, blijft echter overeind staan! GCC en KHN roepen dan ook ondernemers op om met ideeën te komen, waarin deze samenwerking centraal staat. Voor tijdelijke evenementen kan, onder bepaalde voorwaarden, in dit geval gebruik gemaakt worden van een tijdelijke ontheffing op het serveren van alcoholische dranken.
Dus heeft u een leuk event, een idee of bent u al met andere ondernemers in gesprek over deze vorm van samenwerking, laat het de GCC weten! Wij denken graag mee, zowel in organisatorische als ook financiële zin.