Kredietunie: nieuwe kans voor Groningse ondernemers om plannen toch uit te voeren

Sinds enkele maanden hebben ondernemers in Groningen inclusief de Groningse binnenstad een nieuwe mogelijkheid om aan geld te komen.

robert wielingaWanneer banken niet geïnteresseerd zijn om hen geld te lenen, dan kunnen zij voortaan ook een beroep doen op de Kredietunie Groningen. Kredietunie Groningen heeft kapitaal dat beschikbaar is gesteld door andere ondernemers. Ook het bestuur van de Kredietunie Groningen bestaat uit (oud)ondernemers: voorzitter Robert Wielinga is ondernemer, partner Centrum voor Bedrijfsopvolging en business coach, secretaris Huib van der Burgis ondernemer, toezichthouder en voormalig directievoorzitter Rabobank. En penningmeester Geurt Volkers is toezichthouder en voormalig lid Raad van Bestuur NDC-VBK. Dit drietal ziet de Kredietunie Groningen niet als concurrenten van een gewone bank. Ze beschouwen die juist als een waardevolle aanvulling op bestaande mogelijkheden om aan krediet te komen.

Sinds het begin van de kredietcrisis ervaart het MKB al dat banken steeds moeilijker geld uitlenen. Aanvankelijk ontkenden de banken dit. Inmiddels is uit onderzoek van De Nederlandsche Bank gebleken dat kredietverlening aan het MKB daadwerkelijk stokt. Het MKB is de banenmotor en krimp is desastreus voor de economie. Dit geldt ook voor de regio Groningen. Iedereen is hiervan doordrongen, terwijl oplossingen schaars zijn. Een groep Groningse ondernemers heeft zich - met steun van provincie en gemeente Groningen - gebogen over deze problematiek en besloten een kredietunie op te richten onder de naam Kredietunie Groningen.

Werkwijze
Het doel van Kredietunie Groningen is het financieren van MKB-bedrijven met toekomstperspectief, waarin banken op dit moment minder geïnteresseerd zijn. Feitelijk alle kredieten tussen de € 50.000 en € 250.000. De kredietnemer dient op basis van een ondernemersplan een aanvraag in. Dit plan wordt beoordeeld door ervaren kredietadviseurs en ondernemers van Kredietunie Groningen. Vervolgens wordt de complete aanvraag voorgelegd aan de Kredietcommissie bestaande uit twee financieel experts en een ervaren ondernemer. De Kredietcommissie adviseert het bestuur over de verstrekking van een krediet. Bij een positief besluit volgt ook de verplichte toewijzing van een coach. Het krediet is veelal aanvullend waarbij de ondernemer klant blijft van zijn huisbankier. Het traditionele betalingsverkeer blijft bij deze bank. Hiermee concurreert Kredietunie Groningen niet met banken.

Aanvraagproces
Het verschil met de banken is echter dat Kredietunie Groningen bij het beoordelen van een aanvraag vooral kijkt naar de ondernemer en de kansen van zijn bedrijf in plaats van naar de ratio's. Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat de aanvrager te maken heeft met mensen die thuis zijn in het bedrijfsleven in deze regio.

Een kredietaanvraag kan worden ingediend, indien de ondernemer aan de volgende voorwaarden kan voldoen:

  • - Bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
  • - Financiering is bedoeld voor activiteiten met een innovatief karakter
  • - Financiering levert nieuwe werkgelegenheid op c.q. bestaande blijft behouden
  • - Aanvraag bedraagt minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000
  • - Deelneming c.q. deelfinanciering is optioneel
  • - Beschikking over een ondernemingsplan, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant


Niet in aanmerking voor financiering komen:

  • - Verliesfinanciering
  • - Commercieel onroerend goed
  • - Levende have


Lidmaatschap en rentes

Een kredietaanvrager wordt nadat zijn of haar aanvraag positief beoordeeld is, lid van Kredietunie Groningen. Daartoe moet de kredietnemer minimaal één Bcertificaat ad € 1.000 verwerven. Voor de kredietnemers zal een rente gelden die vier tot zes procent hoger is dan de rente die de kredietgevers ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, vergoedingen aan de obligatiehouders en de kosten van Kredietunie Groningen.

Meer informatie? Kijk op www.kredietuniegroningen.nl.