BINNENSTAD BETER NIEUWS

Onderhoud Duinkerkenbrug

De Duinkerkenbrug over het Winschoterdiep, tussen Duinkerkenstraat en Winschoterweg, is toe aan groot onderhoud. Door deze werkzaamheden is de Duinkerkenbrug vanaf maandag 6 augustus voor alle verkeer gestremd. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden.

Stremming
Vanaf maandag 6 augustus wordt er gewerkt aan de Duinkerkenbrug. Daardoor is de brug van maandag 6 augustus 7.30 uur tot en met vrijdag 24 augustus 17.00 uur voor alle verkeer afgesloten. Een omleiding staat met borden aangegeven. Verkeer moet in deze periode gebruik maken van de Antwerpenbrug over het Oude Winschoterdiep.

Groot onderhoud
Ongeveer eens in de twintig jaar is een brug toe aan groot onderhoud. De brug wordt geverfd en het wegdek krijgt een nieuwe slijtlaag. Daarnaast worden alle mechanische onderdelen nagelopen en zo nodig opgeknapt. Daarna kan deze brug uit 1987 er weer decennia tegenaan.

Bereikbaarheid

Voorgestelde wijzigingen buslijnen per december 2018


Het OV-bureau Groningen-Drenthe organiseert mede namens de gemeente Groningen het openbaar busvervoer in de provincies Groningen en Drenthe. Dit is de reden dat de gemeente graag uw (eventuele) reactie op de voorgestelde wijzigingen van enkele buslijnen willen ontvangen. Uw (eventuele) reactie brengen zij dan graag in bij het OV-bureau. In dit artikel gaan zij op de voorgestelde wijzigingen en de manier waarop u kunt reageren in.

Bereikbaarheid

Uitnodiging Informatiebijeenkomst over werkzaamheden 2018 voor het bedrijfsleven

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartsweekend en het najaar wordt hierbij extra hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Al een aantal jaren werken we met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad tijdens de werkzaamheden.

Toegankelijke stad Actieplan

Actieplan om de stad voor iedereen toegankelijker te maken

Gemeente kiest voor Toegankelijke Stad

 In het nieuwe Actieplan Toegankelijke Stad 2017-2021 presenteert de gemeente verschillende maatregelen om de stad beter toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking. Het gaat hierbij om een brede aanpak die voortkomt uit het initiatiefvoorstel “Toegankelijkheid under construction” van de raad en de de motie “Handen en Voeten aan VN-verdrag”.

Bereikbaarheid

Plannen rond nieuwe Kattenbrug krijgen vorm

Architectenbureau gekozen
Plannen rond nieuwe Kattenbrug krijgen vorm

Architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam gaat de nieuwe brug in het verlengde van het Gedempte Kattendiep ontwerpen.