Funshoppen in Stad verder stimuleren

‘Nog een wéreld te winnen voor marketing van Groningen; Funshoppen in Stad verder stimuleren ’ volgens Hans Poll, directeur Marketing Groningen tijdens Algemene Ledenvergadering.

funshoppengroningenEr is de afgelopen elf jaar veel gedaan en veel bereikt om de bekendheid van Groningen te verbeteren. Dat heeft geleid tot een stevige groei van het toerisme naar de stad en tot een voortdurende stijging van het aantal overnachtingen in de binnenstad. Maar: er is nog steeds een wereld te winnen. Want zeker bij de mensen uit andere delen van het land die nog nooit in Groningen zijn geweest ligt er nog een grote markt braak.

Dat betoogde dinsdag 18 november Hans Poll, de nieuwe directeur per 1 oktober van Marketing Groningen. Hij was de gastspreker tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Groningen City Club. De goed bezochte bijeenkomst werd gehouden in Het Land van Kokanje in de Oude Boteringestraat.

Hans Poll is al jaren betrokken bij Marketing Groningen en werkte als adjunct-directeur intensief samen met directeur Dirk Nijdam. Deze is inmiddels begonnen aan zijn nieuwe functie als directeur van het Groninger Forum. Bij Hans Poll lijkt de organisatie Marketing Groningen in zeer vertrouwde handen, want hij is eigenlijk al jaren gewend om op het hoogste professionele niveau na te denken over het op de kaart zetten van Groningen. Daarbij worden de modernste middelen ingezet, waaronder Facebook, Twitteren Instagram.

Het gaat goed met de ontwikkeling van het toerisme naar de stad Groningen, met de bekendheid van Stad en Ommeland en ook met de waardering voor Groningen. ‘We zijn er nog lang niet. Zo staat Groningen heel goed aangeschreven bij mensen die hier op bezoek zijn geweest, maar er is ook nog steeds een zeer grote groep Nederlanders die hier nog nooit is geweest en ons niet kent. Bovendien is het niet vanzelfsprekend dat Groningen als toeristisch merk goed bekend blijft staan: we zullen er voortdurend aan moeten blijven werken. Daarbij zullen we ons zelfbewust moeten opstellen en nooit meer in een Calimero-rol moeten vervallen, want daar is geen enkele aanleiding toe en het werkt contraproductief’.

Dat het zo goed gaat met de ontwikkeling van het toerisme in de provincie Groningen blijkt ook uit de cijfers voor de werkgelegenheid. Zo is de werkgelegenheid in de overheidssector 6,4 % en in het toerisme inmiddels al 5,6 %, dus dat begint een factor van zeer groot belang te worden in de Groninger economie.

Wat kan beter ?
Het vermarkten van Groningen vergt niet alleen professionele communicatie, ook en in de eerste plaats aantrekkelijke voorzieningen. Gelukkig is er het Groninger Museum. Daar hoort na vijfentwintig jaar toch weer een nieuwe attractie bij. En dat wordt het Groninger Forum. ‘Ik ben blij dat Dirk Nijdam de kar bij het Groninger Forum gaat trekken: dat maakt de taart die wij als Groningen aan te bieden hebben alleen maar groter.’ En zeker ook voor kinderen ontbreken er nog attracties in de stad Groningen, want Groningen zou het niet alleen van musea moeten hebben.

Funshoppen
‘Een van de andere grote trekpleisters in de stad Groningen vormen de speciale winkeltjes, bijvoorbeeld in de Folkingestraat. Om de binnenstad als koopcentrum aantrekkelijk te houden is het denk ik noodzakelijk dat er nog meer leuke kleine winkeltjes bij komen. Funshoppen is een van de meest belangrijke economische activiteiten voor de binnenstad en we zullen de verdere groei daarvan moeten stimuleren waar dat maar kan’.