Strengere handhaving venstertijden per 1 okt. 2017!

De gemeente Groningen handhaaft sinds 1 oktober 2017 strenger op de venstertijden voor de bevoorrading van de binnenstad. Samen gaan we op naar een Zero Emissie Stadsdistributie in 2025!

In 2025 willen we in Groningen een emissievrije stadsdistributie hebben. Dat betekent een bevoorrading van winkels en horeca door voertuigen die geen uitlaatgassen uitstoten. Daarvoor heeft de gemeente Groningen in 2014 samen met zes partijen uit het lokale bedrijfsleven de Green deal Zero Emission Stadsdistributie getekend. In 2016 heeft de gemeente de venstertijden voor bevoorrading in de binnenstad aangescherpt, als een stap richting Zero Emissie Stadsdistributie. In de middag en avond mag in de binnenstad nu alleen nog bevoorraad worden door voertuigen met een speciale toestemming hiervoor. Alle elektrische voertuigen komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast mogen op deze tijdstippen ook partijen bevoorraden die kunnen aantonen dat ze de bevoorrading in de binnenstad zeer efficiënt uitvoeren.

De gemeente constateert dat niet iedereen zich aan deze regels houdt. In de binnenstad wordt overlast ervaren van de bevoorrading. De gemeente merkt dat partijen zonder toestemming de binnenstad inrijden wanneer dit niet mag. Dit is voor de gemeente Groningen de reden om verscherpt toe te gaan zien op de bevoorradingstijden.

En… er wordt niet alleen gestreefd naar een emissievrije stadsdistributie. We willen bovenal een binnenstad waar het prettig en veilig is voor voetgangers en fietsers. Daar hoort een stadsdistributie bij die veilig en gezond is, dus zonder uitstoot van geluid en uitlaatgassen. Maar ook een stadsdistributie die goed is voor de ondernemers in de binnenstad. De ondernemers maken het mogelijk dat iedereen van de stad kan genieten. Hier gaan we in de komende jaren samen aan werken.

Vooralsnog zal de gemeente Groningen er nu voor zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt door strenger te handhaven.

Foto: Richold Brandsma, DvhN