Legesverhoging evenementvergunningen 2017

Evenementen dragen bij aan de aantrekkingskracht van de stad; veel mensen wonen graag in Groningen omdat er veel te doen is.

De gemeente Groningen maakt kosten om evenementen te faciliteren. Die kosten worden echter voor een te gering gedeelte gedekt door de leges.  .
Over deze kosten heeft er in mei 2015 een discussie plaatsgevonden in de gemeenteraad. Om het maatschappelijk draagvlak in stand te houden en de kosten die we maken meer in lijn te brengen met de opbrengsten van de leges, heeft de gemeenteraad in november 2015 een getrapte legesverhoging vastgesteld. Op 9 november a.s. worden de tarieven 2017 in de gemeenteraad behandeld. Kijk hier voor de voorgestelde tarieven.