Gemeente wil A-kwartier omtoveren tot top-woonlocatie, na einde prostitutie

Het A-Kwartier moet een zeer aantrekkelijke locatie worden om in de Groninger binnenstad te wonen.

a kwartierDat is de ambitie van het college van B en W, dat meer mogelijkheden krijgt om dit stukje binnenstad te verbeteren, nu daar een einde kan komen aan de prostitutie.

Dankzij een besluit van de Raad van State in november 2014 mag het college van burgemeester en wethouders namelijk per 1 januari 2016 een eind maken aan de prostitutie in het A-kwartier. Met die uitspraak komt een einde aan een jarenlange juridische strijd en kan het college plannen maken voor een leefbaar A-kwartier waar het prettig wonen en werken is. Zonder overlast van drugshandel, criminaliteit en prostitutie.

De Vishoek, Muurstraat en Hoekstraat moeten een woningaanbod krijgen voor verschillende doelgroepen zoals singles, gezinnen en ouderen die bewust kiezen voor wonen in de historische binnenstad. Hiermee wordt recht gedaan aan de bijzondere waarde van dit beschermd stadsgezicht: het stratenpatroon is Middeleeuws, de bebouwing stamt voor het grootste deel uit de 19de eeuw. Er staan tien Rijksmonumenten, twee gemeentelijke monumenten en zes toekomstige gemeentelijke monumenten.

 

 

Bestemmingsplan
Met het verdwijnen - per 1 januari 2016 - van de prostitutie uit het A-kwartier, ontstaat de kans om de kwaliteiten van dit stukje stad te versterken. Daartoe is het onder andere nodig om de huidige functie van de prostitutiepanden – bedrijfsfunctie – te wijzigen. Hiervoor moet het Bestemmingsplan Binnenstad worden aangepast. Het college willen samen met de direct betrokkenen de mogelijkheden van een nieuwe invulling verkennen. Aangezien een wijziging van een bestemmingsplan één jaar kost, heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen om zo tussentijdse ongewenste ontwikkelingen te voorkomen tot het moment dat het Bestemmingsplan Binnenstad is aangepast.