CONTRIBUTIE OVERZICHT

De contributie is sinds 2014 verlaagd dankzij een bijdrage van Het Fonds.
De continuering van de verlaging is afhankelijk van de voortgang en besluiten van Het Fonds.

Contributie per jaar

Individueel

Ieder lid heeft één stem.

Uw contributie bedraagt:

Per lid exclusief BTW

1 0 t/m 10 fte € 75,00
2 10 t/m 15 fte € 120,00
3 15 t/m 20 fte € 160,00
4 20 t/m 30 fte € 180,00
5 30 t/m 50 fte € 200,00
6 > 50  vanaf € 250,00