Jaaroverzicht GCC 2020

Jaaroverzicht 2020 Groningen City Club

Als gevolg van de corona pandemie heeft de Groningen City Club haar plannen voor 2020 moeten aanpassen. Grotere evenementen zoals de Bloemenjaarmarkt en 050&Mode waren niet mogelijk. Ook de kleinere festiviteiten rond bijvoorbeeld Pasen en Sint Nicolaas zijn niet, of in een andere vorm uitgevoerd. Daarentegen is de GCC wel heel actief geweest. Zowel op het vlak van informatie, training en ondersteuning, als op het vlak van vertegenwoordiging en belangenbehartiging. Om een en ander inzichtelijk te maken is onderstaand overzicht gemaakt.

Het doel van de vereniging is een gezond en dynamisch ondernemersklimaat te bevorderen door structureel overleg tussen ondernemers, overheden, KvK, MKB en andere relevante partijen.

In 2020 is opnieuw hard gewerkt aan het verbeteren van de positie van de stad Groningen. In samenspraak met de GCC en de gemeente Groningen is een uitvoeringsplan 2020 opgesteld. De verschillende projecten zijn ook in 2020 gekoppeld aan de Groninger Ondernemers Agenda, welke door de GCC is opgesteld.

De ontwikkelingen rondom Corona hebben ervoor gezorgd dat verschillende onderdelen in het uitvoeringsplan in aangepaste vorm uiteindelijk doorgang hebben gevonden. Bepaalde kennisbijeenkomsten zijn afgevallen en hebben plaatsgemaakt voor andere, nieuwe vormen van kennisoverdracht. Daarnaast verlegde de algehele ondersteuning van de straatcollectieven zich naar meer ondersteuning in relatie tot maatregelen als gevolg van Corona.

Het uitvoeringsplan 2020 van de Groningen City Club kende uiteindelijk nog steeds verschillende onderdelen. De werkzaamheden / projecten van het Servicepunt Detailhandel zijn daarbij geïntegreerd in het totale jaarprogramma GCC. Hieronder zijn alle projecten weergegeven die in 2020 in samenwerking met het SPD zijn uitgevoerd. 

1. Professioneel, gastvrij en bijzonder

Vanuit het platform Groninger Ondernemers Academy zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor de retail en toeristische sector. Onderstaand de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. Uiteraard heeft Corona ervoor gezorgd dat enkele bijeenkomsten zijn afgevallen, nieuwe bijeenkomsten zijn toegevoegd en veel van de bijeenkomsten uiteindelijk online hebben moeten plaatsvinden.De volgende bijeenkomsten hebben uiteindelijk plaatsgevonden in 2020:

1.1 Online Marketing – training Facebook Advertising - 15 april 2020

Hoe zet ik een effectieve advertentie in? Wat is het doel van mijn advertenties? Op welke doelgroep richt ik mij en wat zijn de mogelijkheden? Allemaal vragen die tijdens de praktisch ingerichte workshop voorbij zijn gekomen. Ondernemers leerden te werken in Facebook Business Manager om dezelfde avond nog een effectief ingerichte campagne klaar te hebben.

1.2 Online Marketing – training email marketing - 22 april 2020

Hoe kan ik mijn bestaande klanten activeren? Hoe vaak moet ik e-mails versturen? Welke programma's kan ik daar het beste voor gebruiken? Samen met een e-mailmarketing specialist gingen ondernemers aan de slag om e-mailmarketing voor hun bedrijf op te zetten en in te richten. Ook maakten zij een e-mail template aan waarbij ze leerden een goed converterende e-mail in te richten.

1.3 Online Marketing – training Google Ads - 29 april 2020

Hoe richt ik een Google Ads advertentie in? Welke mogelijkheden zijn er voor mijn bedrijf? Wat zijn de kosten van een advertentie en wat kan het opleveren? Met deze praktisch ingerichte training leerden de ondernemers mogelijkheden van Google Ads kennen. Ze richten een effectieve advertentie op voor hun bedrijf, die dezelfde avond al gebruikt kon worden.

1.4 Let’s Gro Digital – De Toekomst van Retail in de (Binnen)stad - 26 mei 2020

Wat zijn de gevolgen van corona voor onze winkelstraten in de (binnen)stad?

Zijn we door de ‘intelligente lockdown’ gewend geraakt aan online shopping, is deze verschuiving naar online structureel en zullen we winkelsluitingen moeten vrezen? Of is de duurzame tegenbeweging die het vooral opneemt voor lokale winkeliers - inclusief het nieuwe Groningse platform warenhuisgroningen.nl aan de winnende hand?
Samen met drie retail experts stonden we stil bij de gevolgen van corona én bij al eerder in gang gezette ontwikkelingen in de detailhandel.

1.5 Ga in de aanval – marketingactiviteiten om direct in te zetten - 8 juni 2020

Retailers die continu meebewegen in zware tijden weten niet alleen te overleven, maar halen hier zelfs voordeel uit! Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey. Juist nu is het daarom tijd om in de aanval te gaan! Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van je marketing.
Eigenlijk had je er al lang iets aan willen doen. Een nieuwe huisstijl, leuke marketingacties bedenken, nieuwe teksten op je website zetten. Maar ja, de dagelijkse drukte slokt je op. Dit is hét moment om (extra) aandacht te besteden aan de marketing van jouw zaak. Zo ben jij, als de economie straks weer aantrekt, klaar om die inhaalslag op je omzet te maken. Hoe dan precies? Dat kwam aan de orde in het gezamenlijke webinar van de Groninger Ondernemersacademy en Jouw Zaak Jouw Toekomst van MKB Noord en de provincie Groningen.

1.6 Klantcontact en gastvrijheid in jouw winkel - 23 juni 2020

Door gastvrije en klantgerichte service benut je kansen in omzet! Ondernemers ontdekten hoe, tijdens dit webinar! Hoe kun je (nog steeds) gastvrij zijn met in achtneming van alle Coronamaatregelen, hoe zorg je voor consumentenvertrouwen en waar liggen commerciële kansen?
Tijdens het webinar van Klik Company werden kansen ontdekt om het verschil te kunnen maken, omzet te genereren en klanten te binden en behouden. Traffic in de winkelstraten is minder, maar door service en aandacht kun je nu je positie verbeteren! Er werden praktische tips en voorbeelden gedeeld en met concrete opdrachten werd direct aan de slag gegaan. Een hands-on bijeenkomst met tips die je meteen in praktijk wilt brengen!

google training

1.7 Online Marketing – training Facebook Advertising - 29 september 2020

Hoe zet ik een effectieve advertentie in? Wat is het doel van mijn advertenties? Op welke doelgroep richt ik mij en wat zijn de mogelijkheden? Allemaal vragen die tijdens de praktisch ingerichte workshop voorbij zijn gekomen. Ondernemers leerden te werken in Facebook Business Manager om dezelfde avond nog een effectief ingerichte campagne klaar te hebben.

1.8 Online cursus Duits op de werkvloer - 2, 9 en 16 november 2020:

Ondernemers en medewerkers konden leren hoe zij bezoekers kunnen begroeten en klantgericht kunt begeleiden bij hun aankoop in de zaak. De inhoud van de lessen werd zoveel mogelijk toegespitst op de deelnemende cursisten en was daarom zeer praktijkgericht en functioneel.

1.9 Webinar Cybercrime - 24 november 2020

De wereld digitaliseert in hoog tempo. Cybercrime en -security zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Als ondernemer loop je het risico slachtoffer te worden van cybercriminaliteit en bedrijven zijn zoekende naar de juiste tools.
De Groninger Ondernemers Academy organiseerde daarom in samenwerking met BedrijfsBeveiliging Omgeving Groningen, voor alle ondernemers in Groningen, een Webinar over Cybercrime en Cybersecurity. Erik Rutkens, o.a. voorzitter van Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland, stond tijdens dit webinar stil bij de volgende onderwerpen:

  • De groeiende digitalisering, de daarmee gepaard gaande Cybercrime en het belang van Cybersecurity;
  • Interview met een hacker: hoe denkt een hacker, hoe werkt een hacker en waarom zouden we hackers eigenlijk moeten omarmen?;
  • De behoefte van ondernemers: welke zijn dit (interactief spel);

1.11 Online Marketing – training Facebook Advertising - 21 december 2020

Hoe zet ik een effectieve advertentie in? Wat is het doel van mijn advertenties? Op welke doelgroep richt ik mij en wat zijn de mogelijkheden? Allemaal vragen die tijdens de praktisch ingerichte workshop voorbij zijn gekomen. Ondernemers leerden te werken in Facebook Business Manager om dezelfde avond nog een effectief ingerichte campagne klaar te hebben.

2. De kindvriendelijke binnenstad

In 2020 stonden een drietal items op de planning i.r.t. de kindvriendelijke binnenstad. Als eerste het aansluiten op de gemeentelijke plannen om de binnenstad kindvriendelijker te maken. We hebben hiervoor meerdere malen gesproken met de gemeentelijke verantwoordelijken en input verstrekt op de leidraad die inmiddels bij het college is neergelegd. We zijn betrokken geweest bij de planvorming op om meerdere fysieke locaties speelelementen aan te brengen en zullen ook in de concrete uitvoering die vanaf 2021 zal plaatsvinden worden betrokken.

Er ligt inmiddels ook een e-learning module op de planken die ingezet kan worden richting ondernemers. Deze tweedelige e-learning module geeft tips aan ondernemers in detailhandel en horeca.

3. Laat zien en vertel wie je bent:

In 2019 is de GCC verder gegaan met de informatie die beschikbaar kwam vanuit studenten van de Hanzehogeschool en een extern onderzoeksbureau (2018), in de wens om te komen tot het zogenaamde DNA van winkelgebieden. Met Marketing Groningen zijn gesprekken gestart, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een concrete opdracht op te komen tot zogenaamde sfeergebieden / kluften.

Er zijn nu verschillende kluften op hoofdlijnen uitgewerkt en er heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden rondom het kluft Martinikwartier. Daarbij wordt niet alleen historische informatie verwerkt, maar ook gekeken naar de zogenaamde iconen in een dergelijk gebied, de mogelijke voordelen voor vastgoed partijen i.r.t. acquisitie en andere lopende werkzaamheden binnen de gemeentelijke projecten. Een recent overleg heeft ertoe geleid dat een finale uitwerking door het college wordt ondersteund en nu door MG wordt opgepakt. Begin 2021 zal dit worden opgeleverd, waarna de vervolgstappen kunnen worden bepaald.

In 2021 zullen we dan ook inzetten op de verdere aansluiting en terugkoppeling richting ondernemers, zodat ook zij vanuit draagvlak en de juiste kennis kunnen meebewegen in dit proces.

4. Bereikbaarheid en een parkeervriendelijke stad:

De GCC heeft zich ten tijde van de aangescherpte maatregelen zeer intensief bemoeid met hetgeen vanuit oa. de veiligheidsregio werd geadviseerd rondom het gebruik of juiste het weren van fietsers in de binnenstad. Ook is GCC onderdeel van de stuurgroep die bestaat binnen het actieprogramma Groningen Gastvrij en heeft zij via die kanalen ook extra inzet kunnen plegen op allerlei acties, waaronder ook de inzet van gastvrijheidsstewards die toezagen op een gastvrije en bereikbare stad.

5. Voorop in digitale innovatie

De Groningen City Club heeft in 2020 opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Broekhuis Rijd en De Gier Advisering om te komen tot een aanvullend advies i.r.t. de toekomst van de detailhandel. Dit rapport, dat dient als aanvulling op de bestaande onderzoeksrapporten die door BRO zijn opgeleverd, geeft meer inzicht in het toekomstperspectief van de veelal kleinere ondernemer in de binnenstad. Dit onderzoek is inmiddels in concept vorm opgeleverd en ook deels teruggekoppeld naar de gemeente Groningen.

Het onderzoek zelf is uiteindelijk, mede door Corona, op een later moment uitgevoerd, namelijk periode oktober – december 2020. Acties worden in 2021 verwacht als onderdeel van een totaalplan rondom de toekomst van de binnenstad.

6. Samenwerken: betrokken en verantwoordelijk

De ondersteuning van de vele verschillende straatcollectieven stond ook in 2020 centraal. We hebben straten ondersteund in het opstellen van fonds- en subsidievoorstellen, activiteitenprogramma’s en andere actuele zaken. Daaronder valt ook de geplande oprichting van de vereniging Grote Markt als ook De Beren. Deze eerste is vanwege de sluiting van veel horeca tijdelijk onhold gezet. De werving van ondernemers en het vormen van een bestuur heeft echter wel plaatsgevonden en er zijn meerdere bijeenkomsten georganiseerd. Veel vraagstukken die we in 2020 hebben opgepakt hadden een directe relatie met Corona en de verschillende maatregelen die genomen werden. Denk hierbij aan discussies rondom uitstallingen, winterterrassen, aankleding, looproutes etc. 

We hebben, om de aansluiting met de straatvertegenwoordigers te onderhouden niet alleen veel geschakeld op specifieke thema’s, maar ook meerdere malen getracht een (online) meeting te organiseren of in tijden waarin dit nog was toegestaan een ontbijtsessie. Het bleek echter lastig om veel ondernemers te mobiliseren in tijden waarin veel onduidelijkheid aanwezig was, of veel extra inspanningen gevraagd werd van ondernemers.

Projecten zoals de vergeling van de binnenstad gingen, ondanks Corona, gewoon door. Regelmatig heeft de GCC gesprekken met de projectleider van de gele stenen overleg, zijn er oploopjes geweest op straatniveau en acties uitgezet ter voorkoming van overlast ten tijde van de werkzaamheden.

Corona heeft in 2020 veel extra tijd gevergd. Daar waar andere projecten niet door konden gaan, hebben we op dit dossier enorm veel extra inspanningen moeten leveren. De verschillende Corona golven met daarbij behorende maatregelen liepen enorm uit een. Fietsverboden met de nodige aandachtspunten, de extra inzet van gastvrijheidsstewards, de belijning in verschillende gebieden, de communicatie richting ondernemers, de activiteitenprogrammering die onder druk kwam te staan. Het ging vrijwel alle kanten op en beheerde gedurende het jaar de agenda’s. Uiteindelijk hebben we door al deze extra inzet vanuit GCC op vele verschillende cruciale momenten kunnen meepraten, meebeslissen en meedenken, opdat de ondernemers gehoord en gezien werden.

De GCC is in 2020 ook onderdeel geweest van een overleg tussen de 13-Grote Steden. 3 wekelijkse overleggen, waarbij werd gesproken over de maatregelen, over kansen en mogelijkheden en knelpunten. Het was ook het overleg waarbij de GCC haar geluid kon laten horen richting de landelijke politiek. De GCC is altijd goed vertegenwoordigd geweest en mede door haar vroegtijdig inzet op Warenhuis Groningen (separaat GCC project, met separate financiering) is zij altijd een serieuze gesprekspartner geweest voor andere landelijke spelers. Vanuit dit overleg is ook ingezet op de mobilisatie van het Groot Winkelbedrijf. Deze partij is van oudsher moeilijk aan te sluiten, maar ziet nu de verbinding in een branche die het zwaar heeft. Een overleg met enkele rayon-managers staat voor 2021 gepland.

7. Werken aan een nog mooiere stad

Naast alle Corona perikelen is er ook ingezet op verdere vergroening van de binnenstad. Eerder was GCC al betrokken bij de pilot in het Oosterkwartier en de Oude Kijk rondom de geveltuintjes. In 2020 is daar, vanuit Klimaatadoptie, een vervolg aan gegeven en zijn inmiddels 50 extra geveltuintjes gerealiseerd. De verkenning rondom Beestreet in November van dit jaar heeft niet direct geleid tot een concreet project, maar zorgt er wel voor dat GCC ook in 2021 verder in gesprek treed over zaken als hittestress en vergroening etc.

8. Onderwijs

In 2018 is door de Groningen City Club reeds een onderwijscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van Menso Alting, Noorderpoort, Alfa-College, Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen en heeft als doel om structurele vormen van samenwerking op te zetten en te borgen. Door 2 keer per jaar bijeen te komen blijven de kennisinstellingen op de hoogte van relevante ontwikkelingen en kan de GCC concrete projectvoorstellen wegzetten. In 2020 heeft door Corona op 1 moment een grootschalige online meeting plaats kunnen vinden. Tijdens het online contactmoment is oa. gesproken over de ontwikkelingen van dit jaar, de verwachtingen voor 2021 en de rol van de kennisinstellingen hierin. We spraken af om begin 2021 in kleiner comité met elkaar door te praten over hoe het onderwijs, ondanks de veranderende omstandigheden, alsnog een rol van betekenis kan zijn. Naast de Groningse kennisinstellingen is hier inmiddels ook NHL Stenden bij aangesloten.

Er zijn in het begin van 2020 verschillende projecten met MBO studenten opgezet rondom Warenhuis Groningen. Zowel wervingsacties als ondersteuning in de vorm van een zogenaamde taskforce zorgden voor extra capaciteit om ondernemers te ondersteunen en te faciliteren.

9. Ondernemerschap met impact

Vanuit de wens om ook in 2020 in te zetten op ondernemerschap met impact is de GCC de samenwerking aangegaan met Omarm Groningen. Deze organisatie houdt zich bezig met armoedebestrijding, door ondernemers en maatschappelijke instellingen bij elkaar te brengen. De Groningen City Club heeft in 2019 reeds ingezet op het organiseren van een Sinterklaas feest en heeft zich in 2020 op meerdere momenten ingezet. O.a. door het sponsoren van een Poffertjesbakplaat en het daadwerkelijk bakken van poffertjes voor honderden kinderen, het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de aanschaf van knutselspullen en door het ondersteunen van Wij-Centrum in een uitdeelactie onder hun doelgroep.

Daarnaast stond er in 2020 een online webinar gepland rondom het thema sociaal ondernemerschap. Deze is ingeruild voor enkele aanvullende sessies op het gebied van online ondernemerschap, nu dergelijke capaciteiten als gevolg van Corona steeds belangrijker blijken te zijn voor de ondernemers.

Sfeerverlichting

Jaarlijks brandt vanaf medio november tot medio januari de sfeerverlichting in de binnenstad van Groningen. Ook dit jaar was de stad weer prachtig verlicht. Het is een intensief project waarmee jaarlijks een bezoek aan de binnenstad extra cachet krijgt. De kerstboom heeft afgelopen jaar een andere plek gekregen. Aan de andere kant van de Griote markt, tegenover het voormalige VVV kantoor, is dit jaar de kerstboom geplaatst. Hierdoor werd het mogelijk de boom wat ‘lager’ te plaatsen hetgeen de uitstraling van de boom ten goede is gekomen. Het hek eromheen zorgde voor een vriendelijke afscheiding. Ook zijn er extra bomen geplaatst bij winkelcentrum De Beren en op de Nieuwe Markt bij het Forum.

Kerstverlichting1 Buwalda 5

Warenhuis Groningen

Warenhuis Groningen kende, na een voorzichtige start in 2019, een sterke groei ten tijde van de eerste lockdown. We hebben ervoor kunnen zorgen dat zowel deelname als bezorging in deze tijd gratis waren. Het aantal deelnemende winkeliers steeg in een maand tijd van 40 naar bijna 200. De GCC heeft zich ingespannen om samen met de gemeente budget te genereren voor marketing en doorontwikkeling van dit platform. Dit heeft geresulteerd in twee sterke campagnes, met begin december zelfs een bijlage in de Groninger Gezinsbode die geheel in het teken stond van Warenhuis Groningen en deelnemende ondernemers. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat bij de tweede – gehele- lockdown het aantal verkopen via Warenhuis Groningen explosief steeg.

Het warenhuis heeft hiermee niet alleen landelijk aandacht gekregen, maar is ook uitgerold in een aantal andere steden. Actieve ondernemers hebben hiermee een deel van de verloren omzet goed kunnen maken.

Communicatie

In 2020 is de Cityscoop 3 maal verschenen. Deze is verspreid in een oplage van 1600 stuks in het verzorgingsgebied van de GCC en in een aantal belangrijke winkelgebieden binnen de gemeente Groningen. Daarnaast zijn eind 2020 zowel de website als de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Ook wordt op regelmatige basis input geleverd voor zowel de website van de GROC als de papieren versie. De papieren versie verschijnt 4 maal per jaar in een oplage van 10.000 stuks. Deze worden geadresseerd verspreid bij ondernemend Groningen.