Subsidies voor Corona-maatregelen kleine ondernemers

Voor wie?

Eigenaren van ondernemingen met minder dan 50 werknemers in onder meer de detailhandel, binnenvaart, vrijetijdssector en horeca. Culturele instellingen zoals musea en maatschappelijke instellingen, zoals dorpshuizen en kerken, kunnen ook een aanvraag indienen. Uitgezonderd in de detailhandel zijn supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en webshops.

Voorwaarden

  • De provincie vergoedt de helft van de gemaakte kosten vanaf 15 maart 2020;
  • Ondernemers moeten voor minimaal  € 1.000 hebben geïnvesteerd;
  • De maximale subsidie bedraagt € 2.500.
  • De kosten zijn gemaakt op of na 15 maart 2020
  • De kosten moeten zijn gemaakt vóór de datum van indiening van de subsidieaanvraag
  • De hoogte van de subsidie moet minimaal €500,- bedragen
  • De activiteiten moeten financieel en praktisch uitvoerbaar zijn volgens de RIVM-richtlijnen op het moment van aanvragen
  • Per onderneming of maatschappelijke organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend
  • https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/coronacrisis/subsidies/

Aanvragen

De anderhalvemeterregeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). U kunt daar ook een aanvraag indienen vanaf 1 juli.

https://www.snn.nl/ondernemers/de-anderhalve-meter-regeling-provincie-groningen-2020/aanvragen


powered by social2s