Algemene Ledenvergadering GCC 8 december

Op 8 december aanstaande vindt de Algemene Leden Vergadering van de Groningen City Club plaats. Dit keer in de folkelnieuwe aanwinst Rooftop Merckt aan de Grote Markt. Tijdens de ALV zullen formele en informele zaken worden besproken. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening door voorzitter Eric Bos
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Lopende zaken door Eric Bos:
  • Statutenwijziging (zie toelichting hieronder: bijlage Notaris, geel gearceerde artikelen). Eventuele op- en/of aanmerkingen graag uiterlijk 15 november mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Tijdens de ALV zal bij instemming door 2/3 der aanwezigen formeel goedkeuring aan de wijzigingen/aanpassingen worden toegekend.
  • Binnenstadsvisie / Kwartieren
  • Warenhuis Groningen: vervolg
 5. Notulen/verslag digitale ALV 2020: zie toelichting
 6. Bestuursverkiezingen
  Aangezien er in 2020 een volledige herbenoeming voor 4 jaar heeft plaatsgevonden en er van het thans zittende bestuur niemand zal aftreden is dit item in 2021 niet van toepassing.
 7. Financiën door (gevolmachtigd penningmeester) Fred de Bruin:
  • Korte toelichting op begroting 2022
  • Verslag kascommissie
   Toelichting: De begroting 2022 alsmede de Jaarstukken 2020 (incl. overzicht verantwoording Fondsgelden), de notulen van de digitale ALV van 2020 en de aanpassingen van de verenigingsstatuten zijn te raadplegen via de leden-inlog van de GCC op onze website.
 8. Afsluiting uiterlijk 22.00 uur

Er is een maximum aan het aantal bezoekers dat Rooftop Merckt kan toelaten. Bij meer dan 60 aanmeldingen wordt je op een wachtlijst geplaatst. Meld je dus snel aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op: Voor toegang is een geldige QR-code (Digitaal Corona Certificaat) vereist.

 


powered by social2s