Project DOORKUNST - kunstzinnige plexiglazen schermen

Corona update

Al enige tijd houdt COVID-19 de wereld in zijn greep. Beperkende maatregelen zijn getroffen om het fysieke contact, en daarmee de verspreiding van het virus effectief in te dammen. Eén maatregel daarvan is het plaatsen van plexiglazen schermen, die klant en baliemedewerker beschermen tegen besmetting.

Even onzichtbaar als het virus zelf zijn de schermen geruisloos deel gaan uitmaken van ons dagelijks leven. En niet zonder invloed. Enerzijds maken de schermen het mogelijk de communicatie te laten bestaan die nodig is te kunnen winkelen, anderzijds creëren ze een sociale barrière die het vertrouwde, menselijk contact in de weg staat. Door de transparante schermen te voorzien van een expliciete toevoeging wordt een positief signaal uitgebracht en accepteren we deze schermen gemakkelijker als een noodzakelijke, tijdelijke maatregel. Ze zijn er immers voor onze en ieders gezondheid. Dit is het basisidee van het project.

Het concept bestaat eruit de in winkels geplaatste plexiglazen schermen te voorzien van een artistieke ingreep. Hiertoe worden kunstenaars uitgenodigd om aan het project deel te nemen. De door hen aangebrachte ingreep beoogt ‘kleur’ aan te brengen en zo het gevoel van isolement aan beide zijden van het glas enigszins weg te nemen. 

VERSPREIDING EN MUTATIE

Overeenkomstig de mondiale aard van COVID-19 vraagt dit project om een brede aanpak. Daarom worden kunstenaars gevraagd, niet alléén op regionaal-, maar ook op nationaal- en internationaal niveau hun medewerking te verlenen. Het startpunt is Groningen, daar waar het idee postvatte en waar inmiddels de eerste schermen zijn geplaatst. Om snel een wijd bereik te krijgen worden deelnemende kunstenaars gevraagd op hun beurt twee kunstenaars uit te nodigen hetzelfde te doen. Op deze manier wordt een beweging in gang te gezet, die zich als een web, zonder beperking van grenzen, kan gaan verspreiden.

D O O R K U N S T 

De naam van het project  D O O R K U N S T  heeft betrekking op het contact tussen beide zijden van het scherm, dat plaatsvindt 'door kunst heen’. Een bijkomstige, maar mooie gelegenheid om, nu musea en galeries gesloten zijn, kunst en publiek op deze ongewone manier samen te brengen. De kunst naar het publiek en vice versa.

TENTOONSTELLING

Na de Corona-crisis wordt een tentoonstelling georganiseerd van de in deze periode gebruikte en bewerkte schermen, als monumentaal aandenken aan de crisis die ons allen trof. Het wordt één installatie, waarbij individualiteit en collectiviteit samenkomen. Het zal worden begeleid door een catalogus met foto’s en teksten. Wanneer, waar en op welke wijze dit zal plaatsvinden is nog niet bekend. Daarover volgt meer op de website. Een veiling van de tot kunst getransformeerde, plexiglazen schermen behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie: www.doorkunst.com