Eerste brainstorm Open Deuren beleid

Duurzaamheid

Afgelopen maandag 13 mei heeft in het Infrahuis een brainstormsessie plaatsgevonden over hoe we winkeliers kunnen motiveren hun deuren gesloten te houden wanneer de verwarming of airconditioning aanstaat. De sessie is georganiseerd na aanleiding van opmerkingen die de afgelopen jaren binnen zijn gekomen bij de gemeente en de GCC door bezoekers aan en inwoners van de binnenstad die graag de deuren gesloten zien. Door samen aan tafel te gaan zitten is geprobeerd een overzicht te krijgen van welke moeilijkheden er zijn en hoe we deze kunnen overbruggen. De vraag die we zullen bespreken is: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat winkels (ook ketens) hun deuren gesloten zullen houden?”
Daarbij niet uit het oog verliezend dat winkels er uitnodigend uit dienen te zien om mensen naar binnen te trekken.
Aanwezig waren onder meer: Eric Bos, Fred de Bruin en Pier Tjepkema van de Groningen City Club, Petra Hof en Miranda Hoeksema vanuit de gemeente, en Tymke Ton SAMEEN. Voor extra input vanuit de ondernemerskant was ook Cor Dijkstra van de Kaaskop aangesloten. De sessie werd begeleid door Friso Visser van Brainfuel om zo de tijd zo goed mogelijk te benutten.